Zatrudniasz pracowników? Został Ci dokładnie tydzień na wysłanie deklaracji PIT-11

W tym roku ze względu na to iż 28 luty wypada w sobotę , mamy czas do 2 marca, aby sporządzić oraz wysłać deklarację PIT - 11 ( jedną do Urzędu skarbowego druga kopię przesyłamy do pracownika ) zawierającą informacje o uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Przypominamy również, że w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym, jakie nastąpiły od dnia 1 stycznia bieżącego roku przedsiębiorcy którzy zatrudniają powyżej 5 pracowników są zobowiązani do przesyłania ww. deklaracji w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje.

Nie ma przy tym znaczenia forma zatrudnienia tych osób czy też tytuł, z którego pochodzą wypłaty (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, świadczenie na rzecz byłego pracownika). Nie ma również znaczenia czy umowa ta jest opodatkowana według skali, czy też ryczałtowo (np. umowy zlecenie i dzieło do 200 zł). Wystawienie informacji podatkowej na rzecz danej osoby powoduje, że należy tę osobę zaliczyć na poczet podatników rozliczanych przez danego płatnika