Kupiłeś upominki z okazji Dnia Kobiet ??? Świetnie...

Twoim Kosztem uzyskania przychodu w prowadzonej Działalności Gospodarczej.
Kwiaty, słodycze czy perfumy wręczane pracownicom z okazji Dnia Kobiet będą dla przedsiębiorcy kosztem firmy. Ale w przypadku np. kart pre-paid wszystko zależy od źródła sfinansowania karty. Również to, czy obdarowana zapłaci od upominku podatek i odprowadzi składkę ZUS.
Rozliczenia podatkowe, związane z prezentami dla pracownic, różnią się w zależności od tego, skąd przedsiębiorca weźmie na niego środki. Jeśli sięgnie do własnej kieszeni, wydatek będzie kosztem działalności, a co za tym idzie - przedsiębiorca zmniejszy swój podatek dochodowy. Podarunek mieszczący się w zakresie działalności socjalnej, sfinansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie będzie stanowił kosztu firmowego.
Z punktu widzenia pracownika każda wypłata pieniężna oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty otrzymane od pracodawcy będą uznane za przychód ze stosunku pracy, co oznacza, że pracownik zapłaci podatek i odprowadzi składki ZUS-owskie nawet od wręczonego od pracodawcy prezentu. Przychód taki może być zwolniony z opodatkowania i oskładkowania, jeśli prezent będzie sfinansowany ze środków ZFŚS.
Kwiaty i słodycze można wliczyć w koszty
Perfumy, kwiaty, kawa czy słodycze, tj. upominki, które nie są zróżnicowane pod względem sytuacji materialnej pracownic i na które przedsiębiorca przeznaczy środki obrotowe firmy, będą dla obdarowanych opodatkowanym i oskładkowanym przychodem. Przedsiębiorca zaś „wrzuci” je w koszty, przez co obniży o ich wartość swoje zobowiązane wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego.
Środki do wykorzystania w różnej wysokości już nie koniecznie
Często w pracy w formie bonusu wręczane są karty przedpłacone (tzw. pre-paid). To elektroniczny instrument płatniczy zasilony przez pracodawcę do pewnej wysokości, czyli zapisane na karcie środki pieniężne. Ta forma prezentu pozwala obdarowanej zdecydować, na jaki cel przeznaczy ona dodatkowe pieniądze. Jeśli karty będą sfinansowane z kieszeni pracodawcy, będą odpowiednio kosztem dla pracodawcy i przychodem dla pracownicy. Jeśli natomiast zostaną uznane za indywidualną pomoc materialną dla każdej z pracownic i przedsiębiorca sfinansuje je z ZFŚS, nie będą stanowiły dla niego kosztu, a dla pracownicy będą przychodem zwolnionym z opodatkowania (do wysokości 380 zł w stosunku rocznym) i z oskładkowania (bez limitu).
Źródło: Tax Care