W KRS tylko do 10 numer├│w PKD

Zgodnie z nowelizacj─ů ustawy o Krajowym Rejestrze S─ůdowym z dnia 26 czerwca 2014r. przedsi─Öbiorcy wpisani do Krajowego Rejestru S─ůdowego mog─ů wskaza─ç maksymalnie do 10 numerów PKD dotycz─ůcych przedmiotu swojej dzia┼éalno┼Ťci.
Celem nowelizacji jest ukrócenie praktyki masowego wpisywania numerów PKD, bez wzgl─Ödu na rzeczywisty przedmiot dzia┼éalno┼Ťci przedsi─Öbiorcy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S─ůdowym przedmiot dzia┼éalno┼Ťci wed┼éug Polskiej Klasyfikacji Dzia┼éalno┼Ťci (PKD) nie b─Ödzie móg┼é zawiera─ç wi─Öcej ni┼╝ 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przewa┼╝aj─ůcej dzia┼éalno┼Ťci na poziomie podklasy, z tym ┼╝e w przypadku oddzia┼éów przedsi─Öbiorców zagranicznych, g┼éównych oddzia┼éów zagranicznych zak┼éadów ubezpiecze┼ä oraz g┼éównych oddzia┼éów zagranicznych zak┼éadów reasekuracji przedmiot dzia┼éalno┼Ťci i przedmiot przewa┼╝aj─ůcej dzia┼éalno┼Ťci okre┼Ťla si─Ö dla oddzia┼éu.
Zgodnie z przepisami przej┼Ťciowymi podmioty obecnie wpisane do KRS maj─ů obowi─ůzek zg┼éoszenia ewentualnych zmian w zakresie przedmiotu dzia┼éalno┼Ťci (ograniczenia liczby PKD) przy pierwszym wniosku o zmian─Ö danych w KRS, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 5 lat od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowelizacji, tj. do dnia 1 grudnia 2019r. Przedsi─Öbiorcy powinni zatem pami─Öta─ç, ┼╝e ka┼╝da zmiana danych w KRS (bez wzgl─Ödu na jej zakres) poci─ůga za sob─ů konieczno┼Ť─ç dokonania zmian w przedmiocie dzia┼éalno┼Ťci (oczywi┼Ťcie je┼╝eli znajduje si─Ö tam obecnie wi─Öcej ni┼╝ 10 pozycji PKD). W tej sytuacji, w praktyce rzadko zastosowanie znajdzie a┼╝ 5-letni okres przej┼Ťciowy.
Co istotne, zgodnie z art. 9 ust. 2 nowelizacji, je┼╝eli przedmiot dzia┼éalno┼Ťci wynika z umowy spó┼éki, aktu za┼éo┼╝ycielskiego lub statutu, zg┼éoszenie ograniczenia liczby PKD nie wymaga ich zmiany.
Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 grudnia 2014r.

Ograniczenie liczby numerów PKD jest proponowane równie┼╝ w wypadku jednoosobowych dzia┼éalno┼Ťci gospodarczych i spó┼éek cywilnych, tj. podmiotów wpisywanych do CEiDG. Zmiany w tym zakresie mog─ů wej┼Ť─ç w ┼╝ycie w trakcie 2015r.